Velký letní výprodej je tady! Využijte slevy až - 40 %.

Rozhovor s Fyzio MK: Pohled fyzioterapeutů na barefoot obuv

Kristýna Schwarzová a Michaela Spilková jsou zkušené fyzioterapeutky, které ve své praxi využívají mnoho vědecky podložených konceptů. Jak probíhá vyšetření u fyzioterapeuta a kdy je fyzioterapeuta nutné navštívit, se dozvíte v našem rozhovoru. 

Jelikož si na Bosonožce vážíme všech odborníků a zajímá nás jejich pohled na zdravé obouvání a barefoot boty, rozhodli jsme se je na toto téma vyzpovídat. Mezi specialisty z naší bosonožčí rodinky patří Kristýna Schwarzová a Michaela Spilková, fyzioterapeutky z plzeňského centra Fyzioterapie MK.

Kristýna absolvovala bakalářské studium v Plzni a následně pokračovala s magisterským studiem na Fakultě tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově v Praze. Během studia získala cenné zkušenosti v nestátním zařízení v Praze. Aktuálně pracuje na soukromé rehabilitační klinice v Klatovech. Ve své léčbě se soustředí především na hledání pravé příčiny a podstaty bolesti u klienta. 

Michaela stejně jako její kolegyně započala studium na Fakultě zdravotnických studií v Plzni. Po bakalářském studiu pracovala v Klatovech na soukromé rehabilitační klinice a současně pokračovala se studiem na Slovenské zdravotnické univerzitě. V současné době se zaměřuje primárně na diagnostiku a terapii nohy včetně individuální úpravy ortopedických stélek.

FyzioMK fyzioterapie Plzeň 2

Jaký je vlastně rozdíl mezi fyzioterapií, rehabilitací, podologií a ortopedií?

Rozdíl mezi těmito obory je poměrně veliký. Vezmeme-li to zeširoka, tak rehabilitace je vlastně určitý soubor opatření, které směřují k maximálnímu obnovení funkční zdatnosti jedince.

Samotný proces rehabilitace je pak realizován týmovou prací rehabilitačních lékařů, fyzioterapeutů, ergoterapeutů a dalších odborníků.

Fyzioterapeut je tak jeden z mnoha odborníků, který se tohoto procesu účastní, a jeho specializací je právě diagnostika a terapie pohybového aparátu.

Ortoped je rovněž specialista na diagnostiku a terapii pohybového aparátu, ale oproti fyzioterapeutovi se jedná o lékaře s následnou specializací na ortopedii. Zároveň se samozřejmě oproti fyzioterapeutovi liší i jeho spektrum kompetencí.

Podolog je pak specialista na diagnostiku a terapii nohy samotné, včetně například nehtové modeláže, úpravy nehtů, odstraňování ztvrdlé kůže, otlaků apod.

Jaký je rozdíl mezi fyzioterapeutickým vyšetřením zaměřeným na chodidla a podologickým vyšetřením? Jsou vůbec nějaké rozdíly? Uplatňujete znalosti z obou oborů při vyšetření vašich pacientů?

Jako zásadní rozdíl vnímám fakt, že jako fyzioterapeuti se věnujeme komplexnímu zhodnocení pohybového aparátu, přičemž noha je pouze jeho součástí. Pravdou určitě je, že díky naší specializaci právě na diagnostiku a terapii nohy se nám daří spoustu potíží řešit právě od nohou. V praxi ale dovedeme zhodnotit, zda obtíže, se kterými klient přijde, nemohou pramenit z jiné části těla. 

Podologie se oproti tomu věnuje primárně samotnému chodidlu, což rozhodně není nutně špatně. V mnoha případech nicméně nemusí mít obtíže, se kterými klient přijde, příčinu právě v noze.

V případě jakých zdravotních problémů je dobré zajít na fyzioterapii?

Tady je odpověď vlastně úplně jednoduchá. V případě jakýchkoliv obtíží s pohybovým aparátem. Jen je potřeba při výběru terapeuta zohlednit, jaký je můj problém.

Fyzioterapie je obor poměrně široký a většina z nás si časem vybere, jakým směrem se chce vydat. Ne všichni pak přijímáme do péče například ženy těhotné a po porodu, dětské klienty apod.

Bolí mě chodidla, ale nevím proč. Za jakým odborníkem zajít? Je třeba jít rovnou na fyzioterapii nebo jak postupovat? 

Určitě bychom doporučily objednat se na fyzioterapii. Nicméně jak jsme zmiňovaly v minulé otázce, je třeba vybírat tak, aby se daný fyzioterapeut zabýval diagnostikou a terapií nohy. Zároveň je určitě také variantou objednat se k podologovi či ortopedovi.

Jak probíhá první vyšetření na fyzioterapii? Co má klient od prvního vyšetření očekávat?

Vstupní vyšetření vždy začíná odběrem anamnézy. V první části návštěvy nám proto klient do detailů popíše, co konkrétně ho trápí a zároveň odvypráví celou svou zdravotní historii. Mnohdy už jen tímto povídáním společně přicházíme na prvotní náznaky, odkud mohou potíže pramenit.

Další částí je pak samotné vyšetření, které se liší v závislosti od daných problémů. Vždy však toto vyšetření probíhá ve spodním prádle, z čehož jsou mnohdy klienti překvapeni, a proto je třeba na to upozornit.

Zpravidla zahrnujeme vyšetření pohledem, které nás přibližně navede, na co se soustředit dál, pak různé dynamické testy jako je stoj na jedné noze, chůze a podobně. Dále vyšetření pohmatem, jež sleduje napětí svalů, včetně testování kloubních rozsahů a další specifické testy, které vybíráme dle potřeby a stavu klienta.

Dalším bodem je pak objasnění příčiny obtíží, kdy po sérii testů a vyšetření následuje krátký rozhovor, během kterého klientovi vysvětlíme, odkud „vítr vane“ a zároveň má klient možnost se na cokoliv zeptat.

Co si s sebou klient „odnese“ z první první návštěvy fyzioterapeuta?

Zde si dovolíme plynule navázat na předchozí otázku, jelikož se jedná o poslední a velmi důležitou součást první návštěvy.

Závěrečným bodem vstupního vyšetření je totiž návrh řešení, které nejčastěji zahrnuje úkoly do příští návštěvy. Takovými úkoly může být například výměna obuvi, změna matrace a tak dále. Dále cvičení na doma, což jsou většinou jeden až dva cviky, dle možností a stavu klienta. Dle potřeby s klienty řešíme například i ergonomii práce, aplikaci individuálních stélek, manuální terapii a další.

Je pak nutné fyzioterapeuta navštěvovat pravidelně? A v jakých časových intervalech?

Tohle je opravdu velmi individuální a vždy to opět záleží na konkrétním problému, který chce klient řešit.

U akutních obtíží zpravidla stačí několik návštěv, nicméně u déletrvajících potíží je někdy potřeba o něco více času. Největší část práce ale musí klient odvést sám na sobě doma především cvičením a dalšími doporučenými opatřeními.

Intervaly mezi návštěvami se tak pohybují od několika týdnů po několik měsíců, vždy dle potřeby. Určitě je ale třeba zdůraznit náš cíl – aby k nám klienti už nemuseli chodit.

Jaké jsou nejčastější problémy se kterými se setkáváte u klientů?

Dospělí klienti nás nejčastěji navštěvují z důvodu chronických bolestí pohybového aparátu, po úrazech či operacích nebo právě s potížemi v oblasti chodidel jako jsou patní ostruha, hallux valgus, bolesti příčné klenby a podobně. U dětské klientely řešíme v převážné většině případů valgózní kotníky, plochonoží, vadné držení těla nebo skoliózu.

FyzioMK fyzioterapie Plzeň

Jaké jsou nejčastější mýty nebo omyly o fyzioterapii, které byste chtěly vyvrátit?

Velká část populace fyzioterapii zaměňuje s masáží nebo wellnessem. Ano, součástí fyzioterapie jsou rovněž pasivní techniky zaměřené na uvolnění měkkých tkání. Slouží nám pro úlevu od akutní bolesti nebo jako příprava na další práci. Nicméně v našem konceptu práce rozhodně nehrají hlavní roli.

Je třeba si uvědomit, že fyzioterapie nefunguje jako servis těla, kde během jedné návštěvy „opravíme vše porouchané“. Zapotřebí je především aktivní spolupráce klienta a ochota dodržovat doporučené postupy a rady.

Co všechno může běžný člověk udělat pro zdraví svých chodidel?

V první řadě nosit adekvátní obuv, která by měla být flexibilní, dostatečně široká, anatomicky tvarovaná a měla by dobře sedět v patě. Velkou roli hrají také vhodné ponožky, které by měly být prodyšné s volnou přední částí, aby nedocházelo k utlačování prstů.

Jako doplněk pro podporu zdraví chodidel můžeme využít různé proprioceptivní pomůcky, balanční pomůcky nebo prostou chůzi naboso v přírodě.

Jaký je váš názor na barefoot boty?

V převážné většině pozitivní. Velmi rády je v ordinaci doporučujeme, ať už dětským či dospělým klientům. Samozřejmě je třeba zvážit celkový stav nohou a zda je pro ně barefoot obuv vůbec vhodná. Zároveň je vždy klienta nutné před takovým přechodem s barefoot botami seznámit a edukovat jej o správném výběru obuvi.

U dospělých klientů, kteří trpí bolestmi v oblasti chodidel, často kombinujeme barefoot obuv s individuálně zhotovenými stélkami. I přesto, že pak nelze využít všech výhod této obuvi, klienti čerpají benefity z její flexibility a především anatomicky tvarované prostorné špičky, což lze najít u málokteré konfekční obuvi.

Kristýny a Michaely oblíbené barefoot boty:

 

Komu byste doporučily a naopak nedoporučily barefoot boty?

S barefoot obuví může začít téměř kdokoliv. Jak jsme ale již zmiňovaly, pokud má klient jakékoliv bolesti dolních končetin či zad, doporučujeme nejdříve přechod konzultovat přímo s odborníkem.

Jaký je váš přístup ke změně obuvi u klientů? Doporučujete jim okamžitou výměnu bot nebo spíše postupnou?

To je velmi individuální a záleží s jakým problémem přicházejí. Pokud například do ordinace přijde klient s bolestivým vbočeným palcem a veškerá jeho obuv je úzká, tak je rozhodně potřeba změnit obuv. Pokud by takový klient tuto změnu neudělal, není příliš efektivní věnovat se aktivní terapii či zhotovovat individuální stélky, protože efekt terapie nám rázem zmaří úzká bota, ve které tráví klient několik hodin denně.

Ve většině případů jsou ale změny postupné. Zpravidla se nejdříve zaměřujeme na obuv, ve které tráví jedinec nejvíce času, a postupně pak botník obměňuje.

Co byste chtěly sdělit lidem, kteří zvažují navštívit fyzioterapeuta a neumí se rozhoupat?

Záleží z jakého důvodu se neumí rozhoupat. Někdo se obává velké finanční zátěže, jelikož nemá představu, jak často bude potřeba fyzioterapeuta navštěvovat. Jsou mezi námi také jedinci, kteří se nakonec neobjednají jen proto, že neví, co mohou očekávat a rozhodně by se našlo spoustu dalších důvodů.

Nicméně bychom vzkázaly, že opravdu není na co čekat. Pokud ve vás hlodá jakákoliv otázka, která vám brání se objednat, není nic jednoduššího, než na dané pracoviště zavolat. Určitě vám na vše rádi odpoví.

A pokud zvažujete návštěvu například z důvodu prevence, nejhorší varianta, která může nastat je, že se dozvíte, že u vás není potřeba nic řešit.

Zaujal vás rozhovor s týmem FyzioMK? Sledujte je na jejich Instagramu a nezapomeňte sledovat také Bosonožku

 
 
 
Zobrazit příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Fyzioterapie MK (@fyzio_mk)